Staat moet uitstoot broeikasgassen sterk terugdringen

De Nederlandse overheid moet de uitstoot van broeikasgassen sterk terugdringen. Dat heeft de rechter woensdag bepaald.
De Nederlandse overheid moet de uitstoot van broeikasgassen in 2020 met 25 procent hebben teruggedrongen ten opzichten van het jaar 1990.
Dat heeft de rechter in Den Haag woensdag besloten in de klimaatzaak tegen de Nederlandse overheid van duurzaamheidsorganisatie Urgenda en bijna negenhonderd mede-eisers. De rechter zei dat in Nederland de CO2-reductie onder de 17 procent zou blijven, in weerwil van klimaatverdragen.
Hij concludeerde dat klimaatverandering wordt veroorzaakt door uitstoot en dat dit ernstige gevaren met zich meebrengt, onder meer door de zeespiegelstijging en voor de voedselvoorziening. De overheid moet de burgers hiertegen beschermen.
Klimaatdoelstellingen
De controle op de uitstoot in Nederland is een taak van de Staat. De kosten voor het terugdringen van de uitstoot zijn niet onaanvaardbaar hoog. De rechter gelooft niet dat daardoor bedrijven zullen wegtrekken uit Nederland.
Nederland kan zich er volgens de rechter ook niet achter verschuilen dat ook andere landen de doelstellingen niet halen. Ons land moet zijn reductie van 25 tot 40 procent dan ook halen, stelt hij.
(Bron: nu.nl)

Reacties