Verbod op asbestdaken

Sinds 1 juli 1993 mogen bedrijven geen asbest of asbesthoudende producten meer verkopen, importeren, weggeven, opnieuw toepassen of verwerken. Asbest is tot in de jaren tachtig veel gebruikt in gebouwen en woningen, vanwege bepaalde nuttige eigenschappen: het is sterk, slijtvast, isolerend en bovendien goedkoop. Zolang asbest in gebonden toestand verkeert, is er geen gevaar voor de gezondheid. Sinds 2005 is het (her)gebruik van asbest helemaal verboden. Met een goede reden: het inademen van asbestvezels kan longvlies en buikvlieskanker (mesothelioom), asbestose (stoflongen) of longkanker veroorzaken.
Door weer en wind kunnen oude asbestdaken in de loop der jaren aangetast worden. Hierdoor kunnen er asbestvezels vrij komen. De Rijksoverheid voert daarom vanaf 2024 een verbod op asbestdaken. Overheidsinstellingen, bedrijven én particulieren mogen vanaf deze datum geen asbestdaken meer bezitten. De eigenaren dienen de asbestdaken te (laten) verwijderen. Vanwege de hoge kostenposten wordt er op 1 januari een subsidieregeling voor de verwijdering van de asbestdaken in het leven geroepen.
Gemeentes worden belast met het handhaven van deze maatregel en kunnen eigenaren dwingen met een dwangsom om het asbestdak te verwijderen. Bij erg grote bedrijven wordt de provincie belast met het handhaven van het asbestverbod.
Let op! Het verbod geldt alleen voor dakbedekking die in contact staat met de buitenlucht. Een gemeente kan dus niet handhaven op asbesthoudend dakbeschot, isolatiemateriaal onder de dakbedekking of boeidelen, dakgoten en gevelpanelen.
Meer informatie over deze maatregel vindt u [hier].
Meer informatie over het bouwgebrek asbest vindt u [hier].

Reacties